Hledejme cesty - Verbindung (er)fahren

Přihlásit se >
Jsem již přihlášen a chci změnit své udaje >

Hledejme cesty - Verbindung (er)fahren XXII.
5. – 7.(8.) 5. 2018, Plzeň  - Regensburg

Termín: 5.5.-7.(8.)5.2018 (sobota – pondělí, případně úterý)

Hledejme cesty – Verbindung (er)fahren XXII. – je to téměř neuvěřitelné, ale letošní ročník bude již dvacátý druhý. Za středisko ICHTHYS mohu říci, že jsme velmi rádi, že se podařilo uspořádat loňský ročník, byť bez německé účasti a že zájem na české straně neopadá. Mě osobně velmi těší, že se daří získávat pro cyklojízdu i menší děti a skupinka nejmenších se stále dynamicky rozrůstá …

V loňském roce se zúčastnilo celkem 62 cyklistů a z toho byla přesně polovina skautů a polovina neskautů – to je myslím skvělé. Také v letošním roce se středisko ICHTHYS rozhodlo pořádat další ročník cyklojízdy a to ve výše uvedeném termínu. Jste všichni srdečně zváni a budeme rádi o rozšíření informace o akci všemi směry. Pozvěte přátele, kamarády, skauty z jiných oddílů apod. Jen mějme na paměti, že se nejedná o závod, ale naopak společnou jízdu v pospolitých skupinách ….

V letošním roce bychom rádi připravili malou inovaci. Protože v úterý 8.5.2018 je v ČR státní svátek, můžeme nabídnout prodloužený program. Ten by mohl spočívat ve výletu na jeden ze známých památníků nedaleko Regensburgu, poté jízdu lodí po Dunaji ke kláštěru Weltenburg a zpět pěšky, podél krásného údolí Dunaje. To bychom mohli organizačně připravit, ale nikoli finančně – tento podíl bude na Vás. Odhadované náklady jsou ca. 20 až 25,- Euro.

Pokud se pro toto rozšíření rozhodnete – prosím o zanesení do poznámky v přihlášce „Ano, chci úterý“. Pokud nic nezanesete, bereme to jako Váš nezájem.

Přihlášky: http://hledejmecesty.cz

Termín: 5.5.-7.(8.)5.2018 (sobota – pondělí, případně úterý)
Cena: pro členy našeho střediska 450,- Kč pro nečleny 550,- Kč
Termín pro přihlášení: 31. března 2018

Děkujeme. Za středisko ICHTHYS, Jan Lontschar – Jéňa
jan.lontschar@gmail.com, tel.: 608834287 nebo 606608172

Program akce:

středa 2.5.

17,00  hod          prípravné setkání před kolama, uhrazení příspěvků, Lochotínský pavilonek

sobota 5.5.

8,00  hod            sraz u ZČU
8,15  hod            požehnání p. biskupa
8,30 hod              odjezd
13,00  hod          oběd Hradiště
18,00 hod           příjezd do Furth im Waldu, ubytování v tělocvičně
19,00 hod           koupání, poté večeře

neděle 6.5.

8,00 hod    snídaně + možná mše svatá (případně ve Wenzenbachu večer)
9,00 hod    odjezd Regensburg/Wenzenbach
13,00 hod  oběd Walderbach
18,00 hod  Wenzenbach – příjezd do fary opět přejedeme na cyklostezku z Tiefenbachu na Roßbach – na tzv. cyklostezku Falkenstein
možnost vysprchování v nedalekém sportovním centru – asi 5 minut pěšky

19:00 hod  česká mše svatá v místním kostele
20:00 hod  večeře

pondělí 7.5.

9,00 hod    snídaně
10,00 hod   odjezd Regensburg – do Westbadu, případě dle zájmu zajistíme prohlídku Regensburgu

11,00 hod   zdarma vstup do Westbadu na dvě hodiny – do ca. 13,00hod
13,00 hod   oběd na parkovišti, naložení kol a odjezd do Plzně
16,00 hod   příjezd do Plzně na parkoviště v Lochotínské ul.

Dobrovolná nabídka (na vlastní náklady, zajistíme pouze dopravu a organizaci):

Úterý 8.5.

9,00 hod              snídaně ve Wenzenbachu/Regensburgu
10,00 hod           výlet na tzv. Befreiungshalle (Kellheim) https://en.wikipedia.org/wiki/Befreiungshalle + výlet lodí po Dunaji ke kláštěru Weltenburg a zpět pešky shora po tzv. Dunajské soutěsce (ca. 7 km)
cca. 14,00 hod           návrat do Regensburgu a odjezd domů

--------

Co potřebuje na cyklojízdu každý účastník:

V České republice je zákonem daná povinnost, že mladší 18 let musí mít cyklistickou helmu! Tu však doporučujeme všem účastníkům! Kolo musí být v dobrém stavu!

Hlavní zavazadlo:

Zavazadlo poveze jako vždy doprovodné vozidlo. Přesto každý musí mít při sobě (v batůžku nebo v tašce na kole):

 

Jsem již přihlášen a chci změnit své udaje >

Přihlašuji se závazně na akci střediska ICHTHYS - „Hledejme cesty.“ Je mi známo, že podmínkou účasti na akci je cyklistická přilba a platný cestovní doklad. Bez splnění těchto podmínek se nemohu zúčastnit.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů nebo osobních údajů mého syna/dcery podle § 5 odst. 4 a údajů o zdravotním stavu podle § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, ve výše uvedeném rozsahu za účelem organizačního zajištění a zajištění bezpečnosti účastníků.

V rámci konání akce souhlasím s pořízením fotografií a jejich případným použitím v propagačních materiálech a na www stránkách organizací: Junák - český skaut, středisko ICHTHYS Plzeň, z. s. a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.

Poučení od možnostech odvolání souhlasu a o dalším nakládání s osobními údaji naleznete zde.